Praiseband The Bridge

Is een praiseband die bestaat uit een groep enthousiaste mensen met verschillende achtergronden, die samen één passie delen: muziek maken tot eer van God.

De naam van onze band, The Bridge, staat symbool voor 'overbrugging'. Door het zingen van diverse opwekkings- en gospelliederen hoopt The Bridge mensen te raken en een bruggenbouwer te zijn, zowel tussen mensen onderling als tussen God en mensen.

Op uitnodiging verleent praiseband The Bridge medewerking aan diverse gelegenheden waar ze dat doel kan dienen, zoals tijdens optredens in kerkdiensten, bij praise- en worshipavonden, in jeugdkerk-bijeenkomsten en bij evangelisatie-activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Voor meer informatie en boekingen verwijzen wij u naar onze contactpagina